Merħba

“Kelmtejn min ghand il kappillan”

Nagħtukom merħba f’dan is-sit elettroniku tal-parroċċa ta’ Santa Venera.  Il-frażi li tmexxina fis-servizz pastorali tagħna hija sentenza ta’ San Ġorġ Preca, li għex fostna, fir-raħal tagħna, sentenza li għexitha tabilħaqq il-patruna tagħna Santa Venera: BIEX ĠESU’ JKUN MAGĦRUF U MAĦBUB.

Nemmnu li dan is-sit elettroniku huwa mezz ieħor biex nilħqu dan il-għan.  Hija x-xewqa tagħna li min jiġi f’kuntatt mal-parroċċa tagħna isir jaf iktar u jħobb iktar lil Ġesu’, li kien Hu li ħabbna l-ewwel, tant hu hekk, li miet għalina.

Din il-parroċċa hija parroċċa immexxija mill-patrijiet karmelitani, li jservu fiż-żewġ knejjes ta’ Santa Venera, il-Knisja Parrokkjali u l-Knisja l-Qadima.  Tiddejqux  tikkuntatjawna f’dak li jkollkom bżonn u f’dan li nistgħu nkunu t’għajnuna għalikom.

Patri Maurice Abela O.Carm.

Kappillan.

Il-knisja parrokkjali qed tkun miftuha ghal talb personali f’dawn il-ħinijiet:

Il-Ħadd: 07.00 – 09.30, 11.00 – 12.00, 17.15 – 18.30.

Matul il-Ġimgħa: 06.30 – 08.45, 17.30 – 18.45.

Importanti li kulħadd iżomm id-distanza neċessarja minn persuni oħra.

Fil-knisja meta l-knisja tkun miftuha qed ikun hemm patri disponibbli ghal dak li jkollkom bżonn.

Dawk li jiġu jitolbu b’mod privat fil-knisja, jekk jixtiequ jistgħu jitolbu lill-patri li jkun hemm biex iqarbinhom.

F’li jkollkom bżonn tistgħu tikkuntatjawna fuq 79071610 jew svenera1918@gmail.com jew fuq Facebook: parrocca santa venera.

Is-Sibt ikun hemm quddiesa fuq TVM2 fis-6.30pm u l-Ħadd ikun hemm quddiesa fuq TVM2 fid-9.00am

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa ikun hemm quddiesa fuq TVM2 fid-9.30am u fil-5.30pm fuq TVM2 ikun hemm quddiesa oħra u t-talba tar-Rużarju quddiem Ġesu’ Ewkaristija. Fuq One TV ikun hemm quddiesa fit-8.00am u fuq Net TV il-quddiesa tkun fl-4.15pm.