Kors ta’ Formazzjoni fil-Knisja Parrokkjali

KORS TA’ FORMAZZJONI FIL-KNISJA PARROKKJALI
Fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-vara titulari ta’ Santa Venera

It-Tnejn 4 ta’ Frar 2019, 19.00.
Il-qagħda tal-Imperu Ruman fi żmien Santa Venera.
Kelliem: Mons. Prof. Hector Scerri.

It-Tnejn 11 ta’ Frar 2019, 19.00.
Il-qima liturġika tal-martri u l-liturġija tal-festa ta’ Santa Venera.
Kelliem: Patri Renald Lofreda O.Carm.

It-Tnejn 18 ta’ Frar 2019, 19.00.
Il-martri fil-missirijiet tal-knisja.
Kelliem: Kan. Dr. Jonathan Farrugia.

It-Tnejn 25 ta’ Frar 2019, 19.00.
Il-ħajja ta’ Santa Venera.
Kelliem: Mons. Prof. Hector Scerri.

It-Tnejn 4 ta’ Marzu 2019, 19.00.
Il-martri karmelitani.
Kelliem: Patri Ivan Scicluna O.Carm.