Programm tat-Tberik tad-Djar u l-Familji 2019

Programm tat-Tberik tad-Djar u l-Familji 2019

Il-Ħamis 3 ta’ Jannar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Santa Venera, is-Sarġ u Triq Anton Inglott

Il-Ġimgħa 4 ta’ Jannar 2019, fl-4.00 p.m.
Triq Ġuże’ Pace u Triq l-4 ta’ Settembru

Is-Sibt 5 ta’ Jannar 2019, fid-9.15 a.m.
Triq il-Kappillan Mifsud, Triq il-Ħarrub (naħa tal-Imsida), Triq Ġemma Portelli u Triq Dun Joe Calleja

It-Tlieta 8 ta’ Jannar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq il-Kardinal Xiberras u Triq il-Lunzjata

Is-Sibt 12 ta’ Jannar 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Vincenzo Bugeja u Triq il-Kanonku Bonnici

Is-Sibt 19 ta’ Jannar 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Emvin Cremona, Triq Dun Kalċidon Schembri u Triq il-Qawsalla

It-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq il-Blata l-Kaħla

Is-Sibt 26 ta’ Jannar 2019, fid-9.15 a.m.
Triq is-Soll

It-Tlieta 29 ta’ Jannar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Abela

Is-Sibt 2 ta’ Frar 2019. fid-9.15 a.m.
Triq il-Qalb Imqaddsa u Triq l-14 ta’ Novembru

It-Tlieta 5 ta’ Frar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Salvinu Spiteri, Triq il-Franka, Triq l-Omnibus u Triq Reġjonali (naħa ta’ Triq Brighella)

Is-Sibt 9 ta’ Frar 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Brighella

It-Tlieta 12 ta’ Frar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq San Ġorġ

Is-Sibt 16 ta’ Frar 2019, fid-9.15 a.m.
Triq il-Parroċċa

It-Tlieta 19 ta’ Frar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Dun Frans Camilleri, Triq il-Kukkanja u Triq Patri Franġisk Grech

Is-Sibt 23 ta’ Frar 2019, fid-9.15 a.m.
Triq il-Brunżar (naħa numri biż-żewġ)

It-Tlieta 26 ta’ Frar 2019, fl-4.30 p.m.
Triq il-Brunżar (naħa numri bil-fard), Triq in-Nagħal u Triq l-Inkwina

Is-Sibt 2 ta’ Marzu 2019, fid-9.15 a.m.
Triq il-Parata

It-Tnejn 4 ta’ Marzu 2018, fl-4.00 p.m.
Triq il-Buttar, Triq Antonio Miruzzi u Triq il-Ħaddied

It-Tlieta 5 ta’ Marzu 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Carini (numri bil-fard)

Is-Sibt 9 ta’ Marzu 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Carini (numri biż-żewġ)

Il-Ħamis 14 ta’ Marzu 2019, fl-4.30 p.m.
Triq il-Kanun (minn Triq il-Parroċċa sa’ Triq il-Kbira San Ġużepp)

Is-Sibt 16 ta’ Marzu 2019, fid-9.15 a.m.
Triq il-Kanun, (minn triq il-Parroċċa sa’ l-Ark ta’ Wignacort)

Is-Sibt 23 ta’ Marzu 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Emmanuel Attard

It-Tlieta 26 ta’ Marzu 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Ħal-Qormi

Is-Sibt 30 ta’ Marzu 2019, fid-9.15 a.m.
Misraħ Santa Venera, Triq Braille u Triq San Pawl

It-Tlieta 2 t’April 2019, fl-4.30 p.m.
Triq il-Fanali u Misraħ il-Kebbies

Is-Sibt 6 t’April 2019, fid-9.30 a.m.
Triq Misraħ il-Barrieri (naħa numri bil-fard)

It-Tlieta 9 t’April 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Misraħ il-Barrieri (naħa numri biż-żewġ)

It-Tnejn 22 t’April 2019, fid-9.15 a.m.
Triq il-Kbira San Ġużepp (naħa tal-Knisja Parrokkjali)

It-Tnejn 22 t’April 2019, fl-4.00 p.m.
Triq il-Kbira San Ġużepp (naħa tal-istitut ta’ Apap)

It-Tlieta 23 t’April 2019, fl-4.30 p.m.
Triq it-Turretta u Triq l-Imsida

Il-Ħamis 25 t’April 2019, fl-4.30 p.m.
Triq Reġjonali (naħa ta’ Triq il-Fanali) u Triq Vivion

Il-Ġimgħa 26 t’April 2019, fl-4.00 p.m.
Triq Romeo Romano, Triq il-Markiż John Scicluna, Triq Adelaide Cini

Is-Sibt 27 t’April 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Patri Ġwann Azzopardi, Triq Patri Ġustin Sant u Triq Dun Xand Cortis

It-Tlieta 30 t’April 2019, fl-4.30 p.m.
Trejqa tal-Ferrovija u Triq tal-Fawwara

Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2019, fl-4.00 p.m.
Triq Mons. Ġużeppi de Piro u Triq Tumas Dalli

Is-Sibt 4 ta’ Mejju 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Ħal-Kaprat, Triq l-Għollieq u Triq il-Ward

It-Tlieta 7 ta’ Mejju 2019, fl-4.30 p.m.
Triq il-Parilja (wara s-supermarket).

Is-Sibt 11 ta’ Mejju 2019, fid-9.15 a.m.
Triq Ġuże’ Flores, Triq il-Kaless u Triq il-Parilja (naħa tal-petshop)

It-Tlieta 14 ta’ Mejju 2019, fl-4.30 p.m.
Triq iż-Żonqor, Triq il-Ħarrub (naħa tal-Modatex), Triq Salvu Gullaimier u Triq Ċikku Portanier

Is-Sibt 18 ta’ Mejju 2019, fid-9.15 a.m.
Triq l-Istitut Bonnici u Triq Dun Alfred Gatt

It-Tlieta 21 ta’ Mejju 2019, fl-4.30 p.m.
Triq il-Madonna tal-Karmnu u Triq il-Karmelitani

Is-Sibt 25 ta’ Mejju 2019, fid-9.15 a.m.
Triq il-Ferrovija

Ħaġa sabiħa li l-familja kolha tkun preżenti fil-ħin tat-tberik biex tilqa’ l-Barka ta’ Ġesu’.

• Ma jkunx possibli li t-tberik isir fi ġranet oħra, għalhekk nitolbukom li żżommu d-data tat-tberik libera minn impenji oħra.

• Dawn id-dati u ħinijiet ikunu konfermati jew le fl-avviżi tal-parroċċa. L-avviżi ta’ kull ġimgħa tistgħu ssibuhom ukoll fuq www.parroccasantavenera.org u fuq Facebook Parroċċa Santa Venera