Ħinijiet

Ħinijiet tal-Quddies fil-Knisja Parrokkjali

Hdud u Festi:
7.00am – 8.00am – 9.00am – 11.30am – 6.00pm

Granet fost il-gimgha:
7.00am – 8.30am – 6.30pm

Ħinijiet tal-Quddies fil-Knisja l-Qadima

Hdud u Festi:
7.30am – 8.30am – 10.00am – 6.00pm

Nhar ta’ Sibt:
7.15am – 5.00pm – 6.00pm

Mit-Tnejn sal- Gimgha:
6.30am – 7.15am – 6.00pm

Ħinijiet tal-Quddies fil-Kappella tad-Dar ta’ San Ġużepp

Mit-Tnejn sal-Gimgha: 7.00am
Is-Sibt: 8.00am – 7.30pm
Il-Hdud u l-Festi: 8.30am
L-ewwel Gimgha tax-Xahar:  12.30pm