Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019

Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019

• Matul din il-ġimgħa niċċelebraw il-festa tal-patruna tagħna Santa Venera b’dan il-programm:
o Illum il-Ħadd, fil-knisja l-qadima fl-10.00 a.m., issir quddiesa bil-preżentazzjoni tat-trabi u fil-knisja parrokkjali fis-6.00 p.m. issir quddiesa bis-sehem tal-għaqdiet tal-festa u jingħata l-mandat lir-reffiegħa.
o Għada t-Tnejn, fil-5.30 p.m. it-tfal jinġabru ħdejn is-salib tal-misraħ fejn jagħmlu mixja ferrieħa bl-istatwa ż-żgħira ta’ Santa Venera sal-knisja l-qadima, fejn fis-6.00 p.m. ssir quddiesa bis-sehem tat-tfal. Fis-7.00 p.m. mill-knisja l-qadima tinħareġ il-vara titulari ta’ Santa Venera li titwassal akkumpanjata mill-banda sal-knisja parrokkjali. Il-vara tgħaddi minn dawn it-toroq: Misraħ Santa Venera, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq Vivion, Triq il-Fanali, Triq Reġjonali, Triq il-Qalb Imqaddsa u Triq il-Kbira San Ġużepp.
o It-Tlieta, waqt il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir il-vestizzjoni tal-abbatini.
o Nhar l-Erbgħa, fid-9.30 a.m. issir quddiesa bis-sehem tal-anzjani. Waqt il-quddiesa jiġi amministrat is-sagrament tal-griżma tal-morda.
o L-Erbgħa, l-Ħamis u l-Ġimgħa huma l-jiem tat-tridu. Fis-6.00 p.m. jkun hawn l-għasar u fis-6.30 p.m. il-quddiesa tat-tridu. Il-predikatur ser ikun Patri Clive Camilleri OFM. Il-Ġimgħa huma mistiedna speċjali dawk li din is-sena għalqu jew ser jagħlqu 5, 15 (snin bil-5) miżżewġin.
o Is-Sibt, fit-8.30 a.m. issir il-quddiesa tat-Te Deum. Fis-5.45 p.m. it-transulazzjoni tar-relikwa ta’ Santa Venera u l-għasar u fis-6.30 p.m. il-quddiesa ta’ lejliet il-festa.
o Il-Ħadd, fid-9.00 a.m. issir il-quddiesa solenni tal-festa. Il-paneġierku ser isir minn Patri Raymond Calleja O.Carm, il-kappillan tal-Fgura. Fil-5.30 p.m. ikun hawn l-għasar u fis-6.00 p.m. l-quddiesa ta’ qabel il-purċissjoni. Fis-7.00 p.m. toħroġ il-purċissjoni bil-vara ta’ Santa Venera. Fl-10.30 pm issir tislima lil Santa Venera fuq iz-zuntier u d-dħul tal-vara fil-knisja fejn nagħlqu l-festa bil-barka sagramentali.
o Minn ħdejn il-bieb tal-knisja jew mis-sagristija tistgħu tiksbu l-ktieb li toħroġ il-parroċċa fl-okkażjoni tal-festa. Fih diversi artikli interessanti dwar il-patruna tagħna.

Continue reading “Il-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019”