Il-Ħadd 16 ta’ Frar 2020

Il-Ħadd 16 ta’ Frar 2020

Nhar l-Erbgħa, il-Kummissjoni Djakonija ser tagħmel żjara f’Casa Leone u Casa Maria, Tas-Sliema. Min jixtieq jiġi magħna ikellem lil Josette Zerafa.
• Il-Ħadd 1 ta’ Marzu ser norganizzaw nofs ta’ nhar irtir tar-Randan fil-knisja tal-Qalb ta’ Ġesu’ (fl-Istitut Adelaide Cini). Booking u dettalji mis-sagristija.
• Il-programm tat-tberik għal din il-ġimgħa huwa dan:
o It-Tlieta, fl-4.30 p.m.: Misraħ Santa Venera, Triq San Pawl u Triq Braille.

o Is-Sibt, fid-9.15 a.m.: Triq Dun Xand Cortis, Triq Patri Ġustin Sant u Triq Patri Ġwann Azzopardi.

Parish Notices in English 16 Feb 2020

Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Continue reading “Il-Ħadd 16 ta’ Frar 2020”