Il-Ħadd 19 ta’ Mejju 2019

Il-Ħadd 19 ta’ Mejju 2019

• Nhar it-Tnejn, fid-9.15 a.m., il-Kummissjoni Djakonija ser torganizza żjara fid-Dar Madonna tal-Mellieħa. Min jixtieq jiġi, ikellem lil Josette Zerafa.
• Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., il-Grupp Faraġ ser jorganizza quddiesa fil-kappella tal-istitut ta’ Apap, b’talb għal dawk li mietu f’dawn l-aħħar erba’ xhur. Il-qraba tagħhom huma mistiedna.
• Nhar l-Erbgħa hija l-Ħames Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu. Fis-6.00 p.m. jkun hawn ir-rużarju u l-kurunella tal-Madonna u fis-6.30 p.m. quddiesa bl-omelija.
• Nhar il-Ħadd, fil-bitħa taċ-ċentru parrokkjali, fl-10.15 a.m., ser issir quddiesa animata mit-tfal. Waqt il-quddiesa jsir it-tberik tal-annimali.
Il-programm tat-tberik għal din il-ġimgħa hu dan:
o It-Tlieta, fl-4.00 p.m.: Triq il-Madonna tal-Karmnu u Triq il-Karmelitani.
o Is-Sibt, fid-9.15 a.m.: Triq il-Ferrovija.

 

Il-5 Ħadd tal-Għid
Continue reading “Il-Ħadd 19 ta’ Mejju 2019”