Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju 2020

  • Matul din il-ġimgħa, sas-Sibt filgħodu, l-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għal talb privat u tqarbin: il-Ħadd mit-08.00 sad-09.30 (tqarbin isir fit-08.15, 08.45, 09.15); matul il-ġimgħa mis-07.00 sat-08.00 (tqarbin isir fis-07.15 u 07.45).  Mill-Erbgħa sas-Sibt, fil-ħin tal-ftuħ tal-Knisja jkun hemm is-Sagrament espost għal talb fis-skiet bi tħejjija għall-festa ta’ Corpus Domini.
  • Minn nhar is-Sibt, lejliet il-festa ta’ Corpus Domini, ser jerġa jibda jkun ċelebrat il-quddies bis-sehem tal-poplu. Dakinhar il-quddiesa fil-Knisja Parrokkjali tkun fis-6.30 p.m.  Il-Ħadd, il-quddies ikun fis-7.00 a.m., fit-8.00 a.m., fid-9.00 a.m., fil-11.30 a.m. u fis-6.00 p.m. Nofs siegħa qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hemm ir-rużarju.
  • Minn meta jibda jsir il-quddies għall-pubbliku il-Knisja Parrokkjali, filgħodu tiftaħ fis-6.45 a.m. u filgħaxija tiftaħ fis-5.45 p.m.  Nhar ta’ Ħadd filgħaxija l-Knisja Parrokkjali tiftaħ fil-5.15 p.m.
  • Importanti li min jidħol il-knisja jkun liebes maskra jew visor il-ħin kollu u jżomm id-distanza ta’ mill-inqas żewġ metri minn persuni oħra. Qabel id-dħul fil-knisja ser ikun hemm persuna li tiċċekkja t-temperatura.  Il-postijiet ser ikunu b’tali mod li tinżamm din id-distanza.
  • Qed nagħmlu sejħa għall-voluntiera li għandhom bejn 16 u 64 sena u li mhumiex persuni vulnerabbli biex jgħinuna nilqgħu n-nies qabel il-quddiesa u fit-tindif tal-knisja. Naprezzaw ħafna jekk min jista’ jgħin jikkuntatja lill-Kappillan fuq 79071610 sat-Tnejn 8 ta’ Ġunju.

It-Trinita’ Qaddisa

Gunju-Flimkien

Continue reading “Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju 2020”