Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019

Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019

Nhar l–Erbgħa, ser norganizzaw l-aħħar pellegrinaġġ fuq il-passi tal-martri, fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-vara titulari ta’ Santa Venera. Nitilqu fid-9.00 a.m. minn quddiem il-knisja u mmorru l-knisja parrokkjali ta’ Sant’Andrija, Ħal-Luqa, fejn ikollna talb u quddiesa. Wara mmorru nieklu f’restorant Ħal-Qormi. Booking mingħand Josette Zerafa u Carmen Bezzina sal-lum.
• Nhar il-Ħamis niċċelebraw it-Tifkira tat-Transulazzjoni tar-Relikwi ta’ Santa Venera. Fil-knisja l-qadima, fis-6.00 p.m., ikun hemm il-quddiesa tal-festa li biha nagħlqu wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet taċ-ċentinarju tal-vara titulari.
Nhar is-Sibt, għall-ħabta tal-11.00 a.m., il-vara tal-Immakulata Kunċizzjoni ta’ Bormla, ser tgħaddi minn quddiem il-knisja parrokkjali tagħna. Inħeġġu lil kulħadd jingħaqad magħna fuq iz-zuntier biex nagħtu merħba sabiħa lill-Madonna.
Nhar il-Ħadd, fid-9.30 a.m., f’Misraħ Santa Venera, il-Kunsill Lokali ser jorganizza t-tberik tal-annimali.
• Minn ħdejn il-bieb tal-knisja għandna għall-bejgħ ktieb sabiħ dwar il-ħajja ta’ Santa Venera miktuba għat-tfal. Dan il-ktieb, maħruġ mill-Kumitat Santa Venera 100 Sena Fostna, qed jinbiegħ bi prezz ta’ € 5 u huwa addattat ħafna biex tagħtuh lit-tfal jew lin-neputijiet tagħkom.
• Ħareġ Il-Karmelu, perjodiku ta’ kull tliet xhur maħruġ minna l-patrijiet karmelitani. Fih insibu artikli u tagħrif ta’ għajnuna kbira fil-mixja spiritwali. L-abbonament huwa biss ta’ € 10 fis-sena. Min jixtieq jabbona ikellem lil Josette Zerafa.
• Mill-qabar tat-terzjarji karmelitani ser jitnaddaf il-qabar numru 26. Il-qraba ta’ dawk midfunin fil-qabar 26 huma mitluba jkellmu lill-kappillan matul din il-ġimgħa.
• Matul dawn il-jiem ser jitqassam fid-djar kollha tal-parroċċa dan il-materjal:
o Ktejjeb ta’ talb u tagħrif maħruġ mill-Kumitat Santa Venera 100 Sena Fostna, fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-vara titulari;
o Envelop biex fih inkunu nistgħu nagħmlu l-offerta tagħna b’risq il-knisja parrokkjali. Dan l-envelop ser jinġabar mill-kappillan u l-voluntiera fid-dati li ser li navżawkom bihom fl-avviżi tal-parroċċa;
o Kwestjonarju dwar il-parroċċa bi tħejjija għall-assemblea parrokkjali li ser issir l-Erbgħa 4 ta’ Diċembru. Nitolbukom biex timlew dan il-kwestjonarju u tibgħatuh fl-indirizz li ser ikun hemm miktub jew tagħtuh lill-kappillan;
o Il-programm tat-tberik. Nitolbukom tieħdu ħsieb li timmarkaw id-data meta jmiss it-tberik fit-triq tagħkom.
Nitolbu lil dawk li soltu jqassmu l-fuljett biex jiġbru l-kopji tagħhom mis-sagristija.

It-32 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Continue reading “Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019”