Il-Ħadd 24 ta’ Marzu 2019

Il-Ħadd 24 ta’ Marzu 2019

• Minn għada t-Tnejn sa’ nhar il-Ġimgħa, fil-knisja l-qadima, fil-quddiesa tas-6.00 p.m. ser isiru l-eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd. Il-prietka tal-eżerċizzi ssir wara l-vanġelu. Iqaddes u jippriedka Patri Mark Attard O.Carm.
• Nhar il-Ġimgħa nagħmlu l-festa devota tar-Redentur. Il-purċissjoni bil-vara tar-Redentur toħroġ mill-knisja parrokkjali fis-7.00 p.m. u tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq Reġjonali, Triq il-Fanali, Triq Vivion, Triq Misraħ il-Barrieri u Misraħ Santa Venera fejn tidħol fil-knisja l-qadima.
• Nhar il-Ħadd, il-Parroċċi ta’ Santa Venera u l-Balluta ser norganizzaw nofs ta’ nhar irtir tar-Randan, flimkien, il-Lunzjata r-Rabat. Dawk li applikaw nitilqu minn quddiem il-knisja fit-8.30 a.m.
• Din il-ġimgħa ser niġbru d-depożitu tal-ġita li ser issir għal Ruma. Dan ser isir fl-uffiċċju parrokkjali nhar l-Erbgħa u nhar il-Ġimgħa mill-4.30 p.m. sal-5.30 p.m. Iktar dettalji dwar din il-ġita mis-sagristija.
• Is-Sibt 6 t’April, fil-knisja parrokkjali, fis-7.15 p.m., ser isir dramm tal-passjoni. Min issa nistednukom biex tattendu.
• Il-programm tat-tberik għal din il-ġimgħa hu dan:
o It-Tlieta, fl-4.30 p.m.: Triq Ħal-Qormi.
o Is-Sibt, fid-9.15 a.m.: Misraħ Santa Venera, Triq San Pawl u Triq Braille.

 

  

Continue reading “Il-Ħadd 24 ta’ Marzu 2019”