Il-Ħadd 1 t’Ottubru 2023

  • Matul ix-xahar t’Ottubru, nofs siegħa qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija, jingħad ir-rużarju quddiem Ġesu’ Sagramentat u tingħata l-Barka Sagramentali.
  • Matul din il-ġimgħa, fil-Parroċċa tagħna nagħmlu l-festa tal-Madonna tal-Karmnu b’dan il-programm:
  • It-Tnejn fis-6.30 p.m.: Quddiesa bis-sehem tat-Terzjarji Karmelitani.
  • It-Tlieta fit-8.30 a.m.: Quddiesa u Adorazzjoni b’talb għall-Vokazzjonijiet Karmelitani.
  • L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-6.30 p.m: Quddiesa tat-Tridu minn Patri Michael Camilleri OP, Kurunella, Funzjoni tas-Salve u Barka Sagramentali.
  • Nhar is-Sibt fit-8.30 a.m.: Quddiesa bil-preżentazzjoni tat-trabi; fis-6.00 p.m.: Transulazzjoni tar-Relikwa tal-Madonna u Għasar; fis-6.30 p.m.: Quddiesa ta’ Lejliet il-Festa.
  • Nhar il-Ħadd fil-11.30 a.m.: Quddiesa bis-sehem tat-tfal u l-familji; fil-5.30 p.m.: Għasar; fis-6.00 p.m.: Quddiesa Solenni mill-Provinċjal; fis-6.45 p..m.; Purċissjoni bil-vara tal-Madonna tal-Karmnu li tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq il-Kanun, Triq il-Parroċċa, Triq il-Brunżar, Triq Ħal-Qormi u Triq il-Kbira San Ġużepp. Qabel id-dħul tal-vara fil-Knisja Parrokkjali tingħata l-Barka Sagramentali fuq iz-zuntier.
  • Min nhar it-Tlieta jerġa jibda jsir il-Coffee Morning kull nhar ta’ Tlieta mid-9.30 a.m. ‘il quddiem fil-Miriam Hall.

===========================================

PROGRAMM TAL-FESTA DEVOTA TAL-MADONNA TAL-KARMNU

FIL-PARROĊĊA TA’ SANTA VENERA V.M.

 

Il-Ħadd 1 t’Ottubru 2023

17.30: Rużarju u Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu

18.00: Quddiesa bis-sehem tal-Abbatini Karmelitani Santa Venera  Waqt il-quddiesa ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini l-Kbar.

It-Tnejn 2 t’Ottubru 2023

18.00: Rużarju u Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu

18.30: Quddiesa bis-sehem tat-Terzjarji Karmelitani

It-Tlieta 3 t’Ottubru 2023

08.30: Quddiesa minn Patri Ivan Scicluna O.Carm., Direttur tal-Vokazzjonijiet Karmelitani

09.00: Adorazzjoni b’talb għall-vokazzjonijiet

L-Erbgħa 4 t’Ottubru 2023

18.00: Rużarju

18.30: Quddiesa minn Patri Michael Camilleri OP, Kappillan tal-Parroċċa tal-Portu Salvu u San Duminku tal-Belt Valletta bil-prietka tal-Ewwel Jum tat-Tridu.  Fil-bidu tal-quddiesa jingħad l-Għasar.  Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu u Funzjoni tas-Salve.

Il-Ħamis 5 t’Ottubru 2023

18.00: Rużarju

18.30: Quddiesa minn Patri Michael Camilleri OP, Kappillan tal-Parroċċa tal-Portu Salvu u San Duminku tal-Belt Valletta bil-prietka tat-Tieni Jum tat-Tridu.  Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu u Funzjoni tas-Salve.

Il-Ġimgħa 6 t’Ottubru 2023

18.00: Adorazzjoni lil Ġesu’ Ewkaristija immexxija mill-abbatini

18.30: Quddiesa minn Patri Michael Camilleri OP, Kappillan tal-Parroċċa tal-Portu Salvu u San Duminku tal-Belt Valletta bil-prietka tat-Tielet Jum tat-Tridu.  Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu u Funzjoni tas-Salve.

Is-Sibt 7 t’Ottubru 2023

18.00: Transulazzjoni mill-Artal ta’ San Ġorġ Preca u Għasar

18.30: Quddiesa ta’ Lejliet il-Festa mill-Pirjol Patri Joseph Falzon O.Carm., Barka Sagramentali u Bews tar-Relikwa

Il-Ħadd 8 t’Ottubru 2023

11.30: Quddiesa bis-sehem tat-tfal u l-familji

17.30: Għasar

18.00: Quddiesa mill-Provinċjal Patri Joseph Saliba O.Carm.

18.45: Purċissjoni bil-vara tal-Madonna tal-Karmnu li tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq il-Kanun, Triq il-Parroċċa, Triq il-Brunżar, Triq Ħal-Qormi u Triq il-Kbira San Ġużepp.  Qabel id-dħul tal-vara fil-knisja, tingħata l-Barka Sagramentali fuq iz-zuntier.

Continue reading “Il-Ħadd 1 t’Ottubru 2023”