Il-Ħadd 15 ta’ Mejju 2022

 • Illum il-Ħadd, fil-Vatikan qed issir il-kanonizzazzjoni tal-Beatu Titu Brandsma, Martri Karmelitan. Għal din l-okkażjoni:
 • Għada t-Tnejn, il-quddiesa tas-6.30 p.m. tkun bis-sehem tat-Terzjarji Karmelitani bħala ringrazzjament lil Alla tal-kanonizzazzjoni.
 • Nhar il-Ġimgħa, fis-6.30 p.m., fis-Santwarju Bażilka tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta ser issir quddiesa ta’ ringrazzjament mill-Provinċja Karmelitana Maltija. Ser norganizzaw trasport minn quddiem il-knisja fil-5.30 p.m.  Booking mis-sagristija.
 • Nhar il-Ħadd, il-quddiesa tal-11.30 a.m. tkun bis-sehem tat-tfal u -familji u waqt il-quddiesa l-abbatini jagħmlu r-rakkont tal-ħajja u l-martirju tal-qaddis il-ġdid.
 • Din il-ġimgħa ser ikollna fostna ir-relikwa tal-Beatu Carlo Acutis.
 • Għada t-Tnejn fiċ-Ċentru Parrokkjali isir mument ta’ talb għal kull klassi tal-katekiżmu.
 • Nhar it-Tlieta, fid-9.00 a.m. jkollna laqgħa ta’ talb għall-vokazzjonijiet immexxija mill-Promotur tal-Vokazzjonijiet Karmelitani.
 • Nhar l-Erbgħa, fis-6.30 p.m. issir quddiesa bis-sehem tal-abbatini.
 • Nhar il-Ħamis fil-Museum tal-Bniet isir mument ta’ talb għal kull klassi tal-katekiżmu.
 • Nhar l-Erbgħa, fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.30 p.m. ikompli l-kors ta’ formazzjoni. Il-kelliem ser ikun Dun Carl Mario Sultana bis-suġġett: Is-sagramenti u l-evanġelizzazjoni l-ġdida.
 • Programm tat-tberik għal din il-ġimgħa:
 • L-Erbgħa, fl-3.45 p.m.: Triq in-Nagħal, Triq l-Inkwina u Triq il-Parata.
 • Il-Ġimgħa, fl-3.45 p.m.: Triq Patri Franġisk Grech, Triq Dun Frans Camilleri u Triq il-Kukkanja.
 • Is-Sibt fid-9.00 a.m.: Triq Ħal-Qormi.

Il-Link għal qari tal-quddiesa tal-Ħadd

https://jumilmulej.cakmalta.org/il-5–add-tal-g-id.html

Continue reading “Il-Ħadd 15 ta’ Mejju 2022”