Il-Ħadd 1 t’Awwissu 2021

  • Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom fiċ-ċelebrazzjoni tal-festa titulari ta’ Santa Venera.
  • Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddies tat-8.30 a.m. u tas-6.30 p.m. ikun hawn mument qasir t’adorazzjoni.
  • Nhar il-Ħadd 8 t’Awwissu fil-quddiesa tad-9.00 a.m. ikun amministrat is-sagrament tal-magħmudija.
  • Infakkru lill-ġenituri li wliedhom ser jibdew il-katekiżmu l-ewwel darba biex jirreġistrawhom fl-uffiċċju parrokkjali mhux aktar tard mill-aħħar t’Awwissu.

It-18 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena

Flimkien July 2021

Continue reading “Il-Ħadd 1 t’Awwissu 2021”