Il-Ħadd 3 ta’ Marżu 2024

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA – Il-Ħadd 3 ta’ Marzu 2024

 • Din il-ġimgħa mit-Tnejn sal-Ġimgħa, fil-quddiesa tat-8.30 a.m. isiru l-Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd minn Patri Pawl Galea OFM.
 • Nhar it-Tnejn fil-4.45 p.m. fil-Museum tal-Bniet issir l-ewwel qrara għat-tfal tat-Tieni Sena li jattendu l-Katekiżmu fil-Museum tal-Bniet.
 • Nhar l-Erbgħa, it-Terzjarji Karmelitani ser jorganizzaw irtir tar-Randan fid-Dar tat-Talb Lunzjata, ir-Rabat. Dawk li bbukkjaw, nitilqu minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fid-9.00 a.m.
 • Nhar il-Ħamis, il-Kummissjoni Djakonija ser tagħmel żjara fid-Dar tal-Kleru. Nitilqu minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fl-10.00 a.m.  Min ġej, jinkiteb fis-sagristija.
 • Nhar il-Ġimgħa hija l-festa devota tar-Redentur:
 • Fis-6.00 p.m. jsir mument ta’ talb Nhar ta’ Ġimgħa fis-Skiet ma’ Ġesu’, immexxi mill-abbatini dwar ir-Raba’ Misteru tat-Tbatija.
 • Fis-6.30 p.m. issir il-quddiesa tal-festa tar-Redentur.
 • Fis-7.00 p.m. mill-Knisja Parrokkjali toħroġ il-purċissjoni bil-vara tar-Redentur li tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq Romeo Romano, Triq Adelaide Cini, Triq il-Markiż John Scicluna, Triq l-Imsida, Triq Misraħ il-Barrieri u Misraħ Santa Venera, fejn il-vara tar-Redentur tidħol fil-Knisja l-Qadima.
 • Nhar il-Ħadd, il-quddiesa tal-11.30 a.m. tkun bis-sehem tat-tfal u l-familji.
 • Is-Sibt 23 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali wara l-quddiesa tas-6.30 p.m., l-Abbatini Karmelitani Santa Venera ser itellgħu Dramm tal-Passjoni Dejjem Rebbieħ. Jieħu sehem ukoll is-Saint Venera Choir.  Min issa nistednukom biex tiġu taraw dan id-Dramm.
 • Programm tat-tberik għal din il-Ġimgħa:
  • Nhar l-Erbgħa, mill-4.00 p.m. ‘il quddiem: Triq il-Kappillan Mifsud, Triq il-Franka u Triq l-Omnibus.
  • Is-Sibt, mit-8.00 a.m. ‘il quddiem: Triq Reġjonali.

Continue reading “Il-Ħadd 3 ta’ Marżu 2024”