Il-Ħadd 27 ta’ Novembru 2022

  • Fl-okkażjoni tal-Avvent, fuq inizzjattiva tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, wara l-quddiesa ser jitqassam kalendarju tal-avvent, li fih kuljum nistgħu inħejju xi prodott bħala karita’ għat-tfal li jieħdu ħsieb is-Sorijiet Orsolini u nġibu dawn il-prodotti l-knisja lejliet il-Milied.  Membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fi tmiem il-quddiesa ser ikunu fil-bieb tal-knisja, biex iqassmu dawn il-kalendarji lil min jixtieq u jispjegaw x’jinvolvi. 
  • Nhar il-Ħamis, fid-Dar tat-Talb Lunzjata ser isir l-Irtir tal-Avvent għat-Terzjarji Karmelitani.  Nitilqu minn quddiem il-knisja fid-9.00 a.m.  Min ser jiġi, jinkiteb fis-sagristija illum. 
  • Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.  Wara l-quddies tat-8.30 a.m. u tas-6.30 p.m. ikun hawn l-adorazzjoni. 
  • Nhar is-Sibt, fil-quddiesa tas-6.30 p.m. ikun ċelebrat is-sagrament tal-magħmudija. 
  • Nhar il-Ħadd, il-Kummissjoni Familja ser torganizza irtir għall-familji fiċ-Ċentru Parrokkjali.  L-irtir ser jitmexxa minn Patri Stephen Borg OFM Conv.  Wara l-irtir, għal min jixtieq ikun hemm l-ikel f’restaurant l-Imsida.  Ser ikun organizzat transport għal dawk li ser jiġu l-ikla.  Dawk il-familji li jixtiequ jieħdu sehem, jimlew formula mis-sagristija mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa. 
  • Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru ser norganizzaw pellegrinaġġ għall-Knisja Parrokkjali tal-Familja Mqaddsa, l-Iklin u wara mmorru nieklu f’restaurant.  Min jixtieq jiġi, ikellem lil Josette Zerafa. 
  • Nhar is-Sibt jiftaħ il-Bazaar tal-Milied fil-Miriam Hall.  Il-Bazaar ikun miftuħ mill-4.30 p.m. sas-7.00 p.m.  Is-Sibt u l-Ħadd ikun miftuħ ukoll mid-9.00 a.m. san-12.30 p.m. 

Continue reading “Il-Ħadd 27 ta’ Novembru 2022”