Il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019

Il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019

Nhar l-Erbgħa, il-Kumitat Santa Venera 100 Sena Fostna, ser jorganizza żjara fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa, fejn ikollna quddiesa u tagħrif dwar dan l-appostlu. Wara mmorru nieklu f’restorant Birżebbuġa. Biljetti mingħand Josette Zerafa u Carmen Bezzina s’għada t-Tnejn.
Nhar il-Ħadd: fil-quddiesa tad-9.00 a.m. jkun ċelebrat is-sagrament tal-magħmudija, fl-10.00 a.m. fiċ-ċentru parrokkjali ser isir seminar għall-ġenituri li wliedhom ser jirċievu l-griżma tal-isqof, fejn ikun hemm ukoll laqgħa għat-tfal fl-istess ħin; u l-quddiesa tal-11.30 a.m. tkun animata mit-tfal.
Il-programm tat-tberik għal din il-ġimgħa hu dan:
o It-Tlieta, fl-4.30 p.m.: Triq il-Blata l-Kaħla.
o Is-Sibt, fid-9.15 a.m.: Triq is-Soll. Continue reading “Il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019”