Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru 2019

Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru 2019

Għada t-Tnejn isir l-irtir tat-terzjarji karmelitani, il-Lunzjata r-Rabat. Dawk li bbukkjaw, nitilqu minn quddiem il-knisja fid-9.00 a.m. Fis-7.00 p.m. issir il-premjazzjoni tal-Museum tal-bniet fil-knisja.
Nhar il-Ħadd tibda n-novena tal-milied. Fil-jiem tan-novena fis-6.00 p.m. nitolbu bil-kurunella tal-Bambin u l-għasar u fis-6.30 p.m. quddiesa bl-omelija, animata mill-għaqdiet tal-parroċċa. Il-Ħadd l-għasar ikun fil-5.30 p.m. u l–quddiesa fis-6.00 p.m.
• L-Erbgħa 18 ta’ Diċembru ser norganizzaw pellegrinaġġ għall-knisja parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħ’Attard. Fid-9.00 a.m. nitilqu minn quddiem il-knisja. Ikollna talb u quddiesa u wara mmorru nieklu f’restorant Ħ’Attard stess. Biljetti mingħand il-voluntiera tas-soltu.
• Intemm il-ġbir tal-envelops tal-knisja parrokkjali mid-djar. Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk li għenu fil-ġbir tal-envelops u lil kull min ta donazzjoni, napprezzaw jekk min ma sibniehx id-dar iġib l-envelop il-knisja.
Dawk li jixtiequ li jibdew jirċievu l-avviżi tal-parroċċa bl-email, huma mitluba jimlew formola li hemm fis-sagristija. Dawk li diġà qed jirċievu dawn l-avviżi u jixtiequ jkomplu jirċievuhom huma mitluba jimlew il-formola wkoll. Mill-ġimgħa d-dieħla ser jirċievu l-avviżi, dawk biss li jkunu mlew il-formola jew diġà kienu tawna l-kunsens tagħhom minn wara li ħarġet il-liġi tal-protezzjoni tad-data.
• Il-Caritas qed tiġbor donazzjonijiet għall-vittmi tat-terremot fl-Albanija. Min jixtieq jagħti donazzjoni jista’ jtiha lill-kappillan jew jibgħatha l-Caritas.
• Nistednukom biex wara l-quddiesa iżżuru
o L-Bazaar fil-Miriam Hall. Bħas-snin ta’ qabel qed nitolbukom biex min jixtieq jixtri ponsjetta mill-Bazaar u jagħtiha rigal lill-knisja biex inżejnu fiż-żmien tal-Milied.
o L-attivita’ Betlehem f’Santa Venera li qed issir fil-ġnien Romeo Romano.

Continue reading “Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru 2019”