Il-Ħadd 7 t’Awwissu 2022

  • Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom fil-festa ta’ Santa Venera.
  • Nhar il-Ġimgħa 12 t’Awwissu, l-quddiesa tas-6.30 p.m. tkun bis-sehem tas-Sorijiet Agostinjani li ser ikunu qed jiċċelebraw xi anniversarji speċjali mill-professjoni ta’ grupp ta’ sorijiet.
  • Infakkru lill-ġenituri li wliedhom ser jibdew il-katekiżmu l-ewwel darba din is-sena, biex jirreġistrawhom mhux aktar tard mill-aħħar t’Awwissu.
  • Nawguraw il-festa t-tajba lill-Parroċċa ġirien tagħna, ta’ San Gejtanu tal-Ħamrun.

Continue reading “Il-Ħadd 7 t’Awwissu 2022”