Il-Ħadd 16 ta’ Mejju 2021

  • Matul din il-ġimgħa isiru l-provi taċ-ċerimonja tal-Griżma tal-Isqof, skont il-programm li ngħata lill-ġenituri.
  • Nhar l-Erbgħa 19 ta’ Mejju hija l-Aħħar Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu. Fis-6.00 p.m. nitolbu bir-rużarju u l-kurunella tal-Madonna u fis-6.30 p.m. ikun hawn quddiesa bl-omelija.
  • Nhar is-Sibt 22 ta’ Mejju, fil-quddiesa tas-6.30 p.m., il-Ħadd 23 ta’ Mejju fil-quddiesa tad-9.00 a.m., u l-Ħadd 23 ta’ Mejju fil-quddiesa tas-6.00 p.m., ser ikun ċelebrat is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Id-dħul għall-quddiesa tal-Griżma tal-Isqof ser ikun limitat għall-membri tal-familja ta’ dawk li ser jagħmlu l-Griżma u jkun bil-biljett.
  • Minħabba ċ-ċerimonja tal-Griżma tal-Isqof, dawk li s-soltu jiġu għall-quddies tas-Sibt 6.30 p.m. u tal-Ħadd tad-9.00 a.m. u tas-6.00 p.m., huma mitluba jiġu f’ħin ieħor, jiġifieri, il-Ħadd 23 ta’ Mejju tas-7.00 a.m. jew tat-8.00 a.m. jew tal-11.30 a.m.  Barra minn hekk, nhar is-Sibt22 ta’ Mejju fil-5.30 p.m. ser ikun hawn quddiesa extra għal dawk li jixtiequ jattendu għaliha.

Is-7 Ħadd tal-Għid

Flimkien Mejju 2021

Continue reading “Il-Ħadd 16 ta’ Mejju 2021”