ŻAK

Żgħażagħ Azzjoni Kattolika (ŻAK) is a branch of the Maltese Catholic Action and its’ fundamental purpose is to provide programs of spiritual, social and personal development. The aim of this process is to affirm an individual in his or her proper identity and involve him or her in relationship with God and others.

The organisation focuses on working with young people aged from 10 years onwards and is a voluntary-based, non-profit organisation. Currently, ŻAK consists of approximately 700 members, in 12 different parishes, including young leaders and youth workers. Continue reading “ŻAK”

Terz’Ordni Karmelitan sekular

Il-Fraternità tat-Terzjarji Karmelitani ta’ Santa Venera  twaqqfet qabel ma Santa Venera saret Parroċċa fl-1918.  Infatti malli fit-30 ta’ Lulju 1912, il-Patrijiet Karmelitani ngħataw f’idejhom il-Knisja l-qadima ta’ Santa Venera, flimkien mal-Kunvent li jmiss magħha, huma mill-ewwel ħadu ħsieb iwaqqfu t-Terz Ordni Karmelitan.  Dan ifisser li l-ewwel għaqda reliġjuża fil-Parroċċa  kienet dik tat-Terzjarji, li kienet ġa teżisti fl-1913.  Skond ir-reġistri li għandna nsibu li fit-13 t’April 1913 inkitbu l-ewwel żewġ persuni fit-Terz Ordni Karmelitan ta’ Santa Venera. Continue reading “Terz’Ordni Karmelitan sekular”

Mixja Neo-katekumenali

Il-Mixja Neokatekumenali jew Neokatekumenat hija Katekumenat Post-Batteżimali, ċioe proċess ta’ inizjazzjoni Kristjana fi ħdan il-Knisja Kattolika illi hija iddedikata għall-formazzjoni ta’ fidi adulta. Hija inbdiet mill-pittur Spanjol Kiko Arguello fil-bidu tas-sittinijiet u intlaqgħet bl-approvazzjoni tal-Kurja Rumana. Tul dawn l-aħħar tletin sena hija għenet biex jiffurmaw iżjed minn 73 Seminarju Missjunarju Djoċeżan madwar id-dinja. F’Ġunju tal-2002, is-Santa Sede approvat l-Istatuti tal-Mixja Neokatekumenali “ad experimentum” filwaqt li ‘l-Knisja Kattolika tat l-approvazzjoni finali tagħha f’Ġunju tal-2008 fejn il-Mixja Neokatekumenali ġiet iddikjarata “Personae Giuridca Publica”, jiġifieri f’dak kollu illi tagħmel il-Mixja Neokatekumenali, qiegħda tiġi irrapreżentata il-Knisja Kattolika. Il-Mixja Neokatekumenali hija preżenti f’disa mitt (900) djoċeżi.

Azzjoni Kattolika

Qegħdin 16 il-membru u niltaqgħu fiċ-Ċentru Parrokkjali kull nhar ta’ Erbgħa mid-9.15 am sal-10.15 am.  Il-lezzjoni jgħamililna Fr Joe Falzon.  Kull xagħrejn ngħamlu irtir barra l-parroċċa. Norganiżżaw ukoll quddiesa kull l-aħħar ġimgħa tax-xahar għar-romol tal-parroċċa. Din il-quddiesa issir fl-Istitut ta’ Apap fid-9.30 am. Continue reading “Azzjoni Kattolika”