Azzjoni Kattolika

Qegħdin 16 il-membru u niltaqgħu fiċ-Ċentru Parrokkjali kull nhar ta’ Erbgħa mid-9.15 am sal-10.15 am.  Il-lezzjoni jgħamililna Fr Joe Falzon.  Kull xagħrejn ngħamlu irtir barra l-parroċċa. Norganiżżaw ukoll quddiesa kull l-aħħar ġimgħa tax-xahar għar-romol tal-parroċċa. Din il-quddiesa issir fl-Istitut ta’ Apap fid-9.30 am.

L-Azzjoni Kattolika tiġbor fiha, ħidma reliġjuża, ħidma mar-romol, ħidma mal-morda u ħidma fl-oqsma tad-Djakonija u Liturġija fil-parroċċa.

Yvonne Scerri  –  Il-Presidenta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *