Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju 2019

Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju 2019

• Nhar it-Tlieta fid-9.00 a.m., l-Kummissjoni Djakonija ser tagħmel żjara lill-anzjani f’Casa Leone, il-Balluta u f’Casa Maria, Tas-Sliema. Min jixtieq jiġi, ikellem lil Josette Zerafa.
• Nhar l-Erbgħa, fil-knisja l-qadima, fis-6.45 p.m., issir quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-ewwel tqarbina. Waqt il-quddiesa ssir il-kitba tat-tfal fil-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu.
• Nhar il-Ġimgħa, fil-knisja parrokkjali,fis-6.30 p.m., issir quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-ewwel tqarbina u jitqassmu ċ-ċertifikati tal-preċett.
• Nhar l-Erbgħa, l-Ħamis u l-Ġimgħa ikun hawn il-kwarantuni b tħejjija għall-festa ta’ Corpus Domini. Ikun hawn adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30 a.m. u tas-6.30 p.m. Is-Sibt filgħaxija, l-adorazzjoni ssir fis-5.45 p.m.
• Nhar is-Sibt ser isir pellegrinaġġ nazzjonali għall-Madonna ta’ Pinu. Jekk inkunu numru biżżejjed ser norganizzaw trasport. Dettalji u booking mis-sagristija, illum.
• Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-festa ta’ Corpus Domini. Fil-5.00 p.m. ikun hawn l-adorazzjoni. Fis-6.00 p.m. quddiesa mill-Provinċjal u fis-6.45 p.m., mill-knisja parrokkjali toħroġ il-purċissjoni b’Ġesu’ Ewkaristija li tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq Misraħ il-Barrieri u Misraħ Santa Venera fejn tingħata l-barka fuq iz-zuntier tal-knisja l-qadima.
• Il-Ħamis 27 ta’ Ġunju ser norganizzaw Gozo By Night. Nitilqu minn quddiem il-knisja fl-4.00 p.m. Biljetti mingħand Carmen Bezzina.
=====================================================
• Matul din il-ġimgħa filgħaxija, ser ikomplu jinġabru l-envelops tal-festa mid-djar:
o Nhar it-Tnejn: Triq il-Qalb Imqaddsa, Triq Brighella, Triq San Ġorġ , Triq il-Kardinal Sciberras, Triq Abela, Triq Ġuże’ Pace, Triq il-Lunzjata, Triq l-14 ta’ Novembru, Triq il-Kanonku Bonnici, Triq l-Istitut Bonnici u Triq Vincenzo Bugeja.
o Nhar il-Ħamis: Triq Misraħ il-Barrieri, Misraħ il-Kebbies, Triq il-Fanali, Triq Vivion, Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq Romeo Romano, Triq il-Markiż John Scicluna, Triq it-Turretta, Triq il-Madonna tal-Karmnu, Triq Ċikku Portanier, Triq Adelaide Cini u Triq il-Karmelitani
• Nawguraw lit-tfal li llum ser jirċievu / irċevew l-ewwel tqarbina. Nawguraw lill-missirijiet f’Jum il-Missier. Kif tintemm il-quddiesa, nistiednu lill-irġiel li hawn fil-knisja biex jiġu ħdejn l-artal biex nagħtuhom tifkira żgħira mill-kummissjoni familja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *