Il-Ħadd 21 t’April 2019

Il-Ħadd 21 t’April 2019

Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għall-erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu. Fis-6.00 p.m. ikun hawn ir-rużarju u l-kurunella tal-Madonna u fis-6.30 p.m. quddiesa bl-omelija.
• Nhar is-Sibt, fis-6.00 p.m. issir il-Via Lucis, li hija meditazzjoni fuq il-misteri tal-qawmien mill-mewt ta’ Ġesu’.
• Nhar il-Ħadd, wara l-quddiesa tad-9.00 a.m. mill-knisja parrokkjali joħroġ il-vjatku solenni tal-Għid, li jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq il-Kanun, Triq il-Buttar, Triq il-Parroċċa, Triq il-Brunżar, Triq l-Inkwina, Triq Emmanuel Attard, Triq il-Parata, Triq Ħal-Qormi u Triq il-Kbira San Ġużepp sal-kappella tal-Istitut ta’ Apap fejn tingħata l-barka sagramentali. Inħeġġu lil kull min jista’ biex jiġi jakkumpanja lil Ġesu’ Ewkaristija. Fil-5.00 p.m. tibda l-adorazzjoni tal-festa tal-Ħniena Divina u fis-6.00 p.m. tiġi ċelebrata l-quddiesa li biha nagħlqu l-ottava tal-Għid il-Kbir.
• Matul dawn il-jiem ser isiru żjarat fid-djar minn seminaristi tas-seminarju tal-Mixja Neokatekumenali.
• L-Erbgħa 8 ta’ Mejju ser norganizzaw pellegrinaġġ ieħor fuq il-passi tal-martri, fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-vara titulari ta’ Santa Venera. Nitilqu minn quddiem il-knisja fid-9.00 a.m. Ikollna quddiesa fil-knisja arċipretali ta’ San Ġorġ, Ħal-Qormi u wara mmorru nieklu f’restorant. Biljetti mingħand Josette Zerafa u Carmen Bezzina.
Il-programm tat-tberik għal din il-ġimgħa hu dan:
o It-Tnejn, fid-9.15 a.m.: Triq il-Kbira San Ġużepp (naħa tal-knisja parrokkjali).
o It-Tnejn, fl-4.00 p.m.: Triq il-Kbira San Ġużepp (naħa tal-istitut ta’ Apap)
o Il-Ħamis, fl-4.30 p.m.: Triq Reġjonali (naħa ta’ Triq il-Fanali) u Triq Vivion.
o Il-Ġimgħa, fl-4.00 p.m.: Triq Adelaide Cini, Triq Romeo Romano u Triq il-Markiż John Scicluna.
o Is-Sibt, fid-9.15 a.m.: Triq Patri Ġwann Azzopardi, Triq Patri Ġustin Sant u Triq Dun Xand Cortis.
Il-Pirjol u l-Komunita’ jawguraw l-Għid it-Tajjeb lil kulħadd.

 

L-Għid il-Kbir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *