Il-Ħadd 13 t’Ottubru 2019

Il-Ħadd 13 t’Ottubru 2019

Illum fil-parroċċa tagħna niċċelebraw il-festa devota tal-Madonna tal-Karmnu. Fid-9.00 a.m. issir quddiesa bil-preżentazzjoni tat-trabi lill-Madonna, fil-11.30 a.m. ikun hawn quddiesa bis-sehem tat-tfal, il-ġenituri u n-nanniet, fl-4.30 p.m. l-għasar, fis-5.00 p.m. (mhux fis-6.00 p.m.) il-quddiesa tal-festa u fis-6.00 p.m. toħroġ il-purċissjoni bil-vara tal-Madonna tal-Karmnu li tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq San Ġorġ, Triq il-Kanun, Triq il-Parroċċa, Triq il-Brunżar, Triq in-Nagħal, Triq Emmanuel Attard, Triq Ħal-Qormi u Triq il-Kbira San Ġużepp. Kif il-purċissjoni tidħol fil-knisja tingħata l-barka Sagramentali.

• Għada t-Tnejn, fil-kappella tal-istitut ta’ Apap, fis-7.00 p.m., il-Grupp Faraġ ser jorganizza quddiesa b’talb għal dawk li mietu f’dawn l-aħħar erba’ xhur. Il-qraba tagħhom huma mistiedna.

Nhar it-Tlieta, fil-knisja tal-Qalb ta’ Ġesu’ (l-Istitut ta’ Cini), fis-7.00 p.m., ser issir quddiesa minn Mons. Arċisqof b’tifkira tal-Venerabbli Adelaide Cini. Hija x-xewqa ta’ Mons. Arċisqof li nattendu. Kulħadd huwa mistieden.

• Nhar l-Erbgħa, fid-9.00 a.m., fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tal-vara ta’ Santa Venera, ser norganizzaw pellegrinaġġ ieħor fuq il-passi tal-martri. Ikollna quddiesa u talb fil-knisja arċipretali tar-Rabat, talb fil-grotta ta’ San Pawl u ikel ir-Rabat. Biljetti mingħand Josette Zerafa u Carmen Bezzina sal-lum.

• Nhar il-Ġimgħa, fl-okkażjoni tal-jum li fih it-tfal insara jingħaqdu biex jitolbu r-rużarju għall-għaqda u l-paċi, ir-rużarju li jibda fis-5.45 p.m. ser ikun immexxi mill-abbatini u fih nitolbu għal dan il-għan. Il-quddiesa tas-6.30 p.m. tkun bis-sehem tal-abbatini tal-parroċċa tagħna u tal-abbatini tal-parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor.

Nhar is-Sibt, il-fratellanzi tal-parroċċi ta’ Santa Venera u ta’ San Gejtanu, ser jorganizzaw pellegrinaġġ għall-Madonna ta’ Pinu. Tluq minn quddiem il-knisja fis-7.00 a.m. Dawk li jixtiequ jiġu għal dan il-pellegrinaġġ, ikellmu lil Mario Coleiro.

• Nhar is-Sibt, waqt il-quddiesa tas-6.30 p.m., ikun amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

• Mis-sagristija għandna għall-bejgħ ktieb dwar l-Isqof Karmelitan Mons. Redent Gauci, miktub minn Patri Hermann Duncan O.Carm. Il-qliegħ minnu ser imur għall-kawża tal-beatifikazzjoni ta’ Patri Avertan.

• Il-booking għall-intenzjonijiet tal-quddies għas-sena 2020 huwa miftuħ. Patri Samuel ikun ħdejn l-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tnejn u nhar t’Erbgħa mill-4.45 p.m. sas-6.00 p.m.

Il-kunsill lokali javża li t-tilqima tal-influwenza ser tingħata fiċ-ċentru ta’ matul il-jum, fi Triq il-Karmelitani, nhar it-Tnejn u t-Tlieta bejn it-8.00 a.m. u s-2.00 p.m.

It-28 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *