Il-Ħadd 7 t’April 2024

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA – Il-Ħadd 14 t’April 2024

  • Nhar l-Erbgħa hija t-Tielet Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu. Fis-6.00 p.m. nitolbu bir-rużarju u l-kurunella tal-Madonna tal-Karmnu, u fis-6.30 p.m. Quddiesa bl-omelija u Funzjoni tas-Salve.
  • Il-Ħamis 25 t’April, it-Terzjarji Karmelitani ser jorganizzaw ħarġa, fejn ikollna quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn u ikla f’restorant. Nitilqu minn quddiem il-knisja fid-9.00 a.m.  Min ġej, jibbukkja mingħand Isabelle Duncan jew Josette Zerafa.
  • Tberik għal din il-ġimgħa:
  • Il-Ħamis mill-4.00 p.m. ‘il quddiem

Triq il-Buttar, Triq in-Nagħal. Triq l-Inkwina, Triq Antonio Miruzzi u Triq il-Ħaddied.

  • Is-Sibt mit-8.00 a.m. ‘il quddiem

Triq il-Kbira San Ġużepp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *