Il-Ħadd 17 ta’ Jannar 2021

  • It-Tnejn 18 ta’ Jannar, fis-7.15 p.m., ser issir quddiesa organizzata mill-Grupp Faraġ b’talb għal dawk li mietu f’dawn l-aħħar 4 xhur. Il-qraba tagħhom huma mistiedna.
  • It-Tlieta 19 ta’ Jannar, id-19 tax-xahar fis-Sena Ġużeppina; fit-8.30 a.m. issir il-quddiesa votiva ta’ San Ġużepp u wara laqgħa ta’ talb għall-vokazzjonijiet bl-interċessjoni ta’ San Ġużepp.
  • Il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar, Fl-okkażjoni tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Knejjes Insara, ser isir servizz ekumeniku immexxi mill-Arċisqof fuq il-media soċjali. Nistedukom issegwu.  Dettalji minn fuq il-poster li hemm fin-notice board.
  • Kif tistgħu taraw, bdiet titwaħħal f’postha in-niċċa l-ġdida tal-vara titulari ta’ Santa Venera. Nirringrazzjaw lill-benefatturi kollha.
  • Inħeġġukom iżżuru fuq l-internet ir-ritratti 360 degrees  b’informazzjoni li saru b’inizzjattiva tal-Kunsill Lokali dwar il-Knisja Parrokkjali tagħna.  Iktar informazzjoni mill-bord li hemm fin-navata tal-knisja, in-naħa tal-kappella ta’ San Ġorġ Preca.
  • Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Insara kollha biex jieħdu l-vaċċin tal-Covid-19, kif għamel l-Papa stess ftit tal-jiem ilu. L-Awtoritajiet tas-Saħħa jixtiequ jfakkru li fil-jiem li ġejjin, l-anzjani ser jirċievu ittra bl-appuntament sabiex jieħdu dan il-vaċċin u b’ hekk inkunu qed inħarsu saħħitna u nieħdu ħsieb xulxin. Nappellaw lill-anzjani kollha sabiex jattendu għall-appuntament li jingħataw u biex ħadd ma jitlef iċ-ċans tiegħu. Dawk li ma jridux jieħdu l-vaċċin għandhom iċemplu fuq in-numru 145 biex javżaw lill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

It-2 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Flimkien Jannar 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *