Il-Ħadd 29 ta’ Jannar 2023

Nhar it-Tnejn, fis-6.30 p.m., il-Grupp Faraġ ser jorganizza quddiesa b’suffraġju għal dawk l i mietu mill-aħħar erba xhur u li l-funeral tgaħhom sar fil-Parroċċa tagħna jew l il-mewt tgaħhom ġiet reġistrata fil-Parroċċa tagħna.  Il-qraba tagħhom humam istiedna. 

 Nhar it-Tlieta u nhar il-Ġimgħa fiċ-Ċentru Parrokkjali fis-7.15 p.m. ikompku il-Katekiżi mill-Mixja Neokatekumenali. 

 Nhar il-Ħamis hija l-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej.  Fil-bidu tal-quddiesa tas-6.30 p.m. issir il-funzjoni tal-Kandlora bit-tberik tax-xemgħa. 

Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.  Wara l-quddiesa tat-8.30 a.m. u tas-6.30 p.m. ikun hawn l-adorazzjoni. 

 Nixtiequ nsaħħu l-Kor tal-Parroċċa b’membri ġodda.  Dawk li jixtiequ jissieħbu fil-Kor huma mitluba jkellmu lis-Sur Joe Tanti. 

Mill-qabar tat-Terzjarji Karmelitani ser jitnaddaf il-qabar numru 26.  Il-qraba ta’ dawk midfuna f’dan il-qabar huma mitluba jkellmuna matul din il-ġimgħa. 

Qed jintlaqgħu applikazzjonijiet online għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta mill-1 sat-28 ta’ Frar.  Aktar informazzjoni mill-website tal-Arċidjoċesi. 

Il-programm tat-tberik għal din il-ġimgħa hu dan: 

 L-Erbgħa, mill-3.45 p.m. ‘il quddiem: Triq il-Qalb Imqaddsa 

 Is-Sibt, mid-9.00 a.m. ‘il quddiem: Triq Patri Franġisk Grech, Triq Dun Frans Camilleri u Triq il-Kukkanja 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *