Il-Ħadd 16 ta’ Jannar 2022

  • Mill-Kapitlu tal-Provinċja Karmelitani Maltija:

Patri Joseph Falzon O.Carm., ġie konfermat Pirjol tal-Komunita’ tal-Knisja Parrokkjali.

Patri Jurgen Cucciardi O.Carm., ġie konfermat Pirjol tal-Komunita’ tal-Knisja l-Qadima.

  • Nhar il-Ħadd, il-quddiesa tal-11.30 a.m. tkun bis-sehem tat-tfal u l-familji.

Il-link għal qari tal-quddiesa tal-Ħadd:

https://jumilmulej.cakmalta.org/it-2–add-matul-is-sena.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *