Il-Ħadd 11 t’Awwissu 2019

Il-Ħadd 11 t’Awwissu 2019

• Nhar il-Ħamis hija l-festa ta’ Santa Marija, patruna tal-gżejjer Maltin. Dakinhar hija festa kmandata, għalhekk il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Il-quddiesa tal-Erbgħa filgħaxija tkun tgħodd għall-festa ta’ Santa Marija.
• Nawguraw il-festa t-tajba lill-parroċċa ġirien tagħna, ta’ San Gejtanu, tal-Ħamrun.


Id-19 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Santa Marija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *