Il-Ħadd 25 ta’ Settembru 2022

  • Minn għada t-Tnejn 26 ta’ Settembru, ser jerġa jibda jsir t-talb tat-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum (it-talb tas-salmi) fil-knisja, fis-6.40 a.m., qabel il-quddiesa tas-7.00 a.m.
  • Għal nhar it-Tlieta 27 ta’ Settembru biss, il-quddiesa tas-6.30 p.m. mhux ser issir.
  • Minn nhar is-Sibt 1 t’Ottubru u tul ix-xahar kollu t’Ottubru, fis-6.00 p.m. jingħad ir-rużarju quddiem Ġesu’ Sagramentat. Nhar ta’ Ħadd ir-rużarju jingħad fil-5.30 p.m.
  • Nhar il-Ħadd 2 t’Ottubru nagħtu bidu għall-festa devota tal-Madonna tal-Karmnu. Fil-quddiesa tas-6.00 p.m. isir il-vestizzjoni tal-abbatini l-kbar.
  • Dawk li jixtiequ jissieħbu fit-Terz’Ordni Karmelitan, huma mitluba jkellmu lil-Kappillan jew lil xi ħadd mill-Kunsill tat-Terzjarji. Iċ-ċerimonja tal-Vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji ser issir it-Tnejn 3 t’Ottubru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *