Il-Ħadd 4 ta’ Ġunju 2023

  • Nhar it-Tnejn, il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda fis-6.15 p.m. minflok fis-6.30 p.m. Ir-Rużarju jibda fis-5.45 p.m.
  • Bi tħejjija għall-festa ta’ Corpus Domini, minn nhar l-Erbgħa sa’ nhar is-Sibt ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddies tat-8.30 a.m. u tas-6.30 p.m. Nhar is-Sibt fis-6.00 p.m. jkun hawn l-Għasar.
  • Nhar il-Ġimgħa, il-quddiesa tas-6.30 p.m. tkun bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Waqt il-quddiesa t-tfal jinkitbu fil-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu u jingħataw is-santa tal-Preċett.
  • Nhar il-Ħadd hija l-festa ta’ Corpus Domini. Fis-5.00 p.m. jkun hawn l-adorazzjoni; fis-6.00 p.m. quddiesa immexxija mill-Provinċjal u wara l-quddiesa toħroġ il-purċissjoni b’Ġesu’ Ewkaristija li tgħaddi min dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq Misraħ il-Barrieri u Misraħ Santa Venera fejn tingħata l-Barka Sagramentali fuq iz-zuntier tal-Knisja l-Qadima.
  • Nawguraw lit-tfal li rċevew / ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *