Il-Ħadd 25 t’Ottubru 2020

  • Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., fl-okkażjoni tal-bidu tas-sena pastorali ser issir adorazzjoni lil Ġesu’ Ewkaristija immexxija mill-Kummissjoni Liturġika bis-sehem tal-ministri tat-tqarbin, il-letturi, l-animaturi, il-membri tas-Saint Venera Choir, u l-membri tal-Kumitat Festi Esterni Santa Venera, tas-Soċjeta’ Filarmonika Santa Venera u tal-Għaqda tan-Nar 26 ta’ Lulju.
  • Nhar is-Sibt, il-quddiesa tas-6.30 p.m., tkun b’ringrazzjament lil Alla f’għeluq id-49 sena mit-twaqqif tal-Kumitat Festi Esterni Santa Venera.
  • Infakkru li min jixtieq jibbukkja l-intenzjonijiet tal-quddies għas-sena d-dieħla, jista’ jiġi l-uffiċċju parrokkjali nhar t’Erbgħa jew nhar ta’ Ġimgħa, mill-4.30 p.m. sal-5.30 p.m.
  • Minn ħdejn il-bieb tal-knisja tistgħu tieħdu envelop li fih tiktbu l-ismijiet tal-mejtin. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tul ix-xahar ta’ Novembru tkun b’suffraġju għalihom.  Donazzjoni tkun apprezzata.
  • Il-ġabra għall-Missjoni li saret fil-Ġurnata Missjunarja kienet ta’ € 811. 41. Nirringrazzjawkom ħafna.
  • Il-letturi, l-animaturi u l-ministri tat-tqarbin, huma mitluba jiġbru r-roster tas-servizz mis-sagristija.

It-30 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *