Il-Ħadd 5 ta’ Lulju 2020

  • Issa li qed jerġa jsir it-tqarbin fid-djar, dawk li jixtiequ jitqarbnu fi djarhom huma mitluba jkellmu lill-Kappillan. Importanti li dawn ikunu persuni li veru ma jistgħux joħorġu.
  • Dawk li jixtiequ jakkumpanjaw bħala fratelli u jekk iridu jkollhom ukoll cans li jerfgħu fil-vara ta’ Santa Venera f’parti mill-pellegrinaġġ li ser isir il-Ħadd 26 ta’ Lulju, huma mitluba jiktbu isimhom fis-sagristija matul din il-ġimgħa.
  • Ir-rotta tal-pellegrinaġġ tal-festa ser tkun ftit differenti minn tas-snin ta’ qabel minħabba lil l–pellegrinaġġ huwa ta’ sagħtejn. Il-pellegrinaġġ ser jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq Misraħ il-Barrieri, Misraħ Santa Venera, Triq Misraħ il-Barrieri, Triq Reġjonali, Triq il-Qalb Imqaddsa u Triq il-Kbira San Ġużepp.
  • Nawguraw il-festa t-tajba lill-parroċċi ġirien tagħna tal-Madonna tal-Karmnu, Fleur-de-Lys u tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun.

L-14 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *