Il-Ħadd 18 t’April 2021

  • Nagħtukom merħba mill-ġdid fil-knisja, biex mill-ġdid niċċelebraw il-quddiesa flimkien. Inkomplu nżommu dejjem mal-miżuri tas-sigurta’.  Nirringrazzjaw lill-voluntiera kollha li qed ikunu ta’ servizz biex tinżamm is-sigurta’.  Infakkru li kif tintemm il-quddiesa, m’għandniex nibqgħu nitkellmu la fil-knisja u lanqas fuq iz-zuntier, biex nibqgħu nżommu l-miżura ta’ sigurta’.
  • It-tqarbin fid-djar qed jerġa jibda jsir, għalissa għal dawk il-persuni li jkunu għaddew ħmistax minn meta jkunu ħadu it-tieni doża tal-vaċċin.
  • Infakkru li l-lezzjonijiet tal-katekiżmu, kemm taċ-ċentru parrokkjali kif ukoll tal-Museum qed isiru online u huma obbligatorji.
  • Nhar is-Sibt 24 t’April, wara l-quddiesa tas-6.30 p.m. ser tiġi inawgurata u mbierka, in-niċċa l-ġdida tal-vara titulari ta’ Santa Venera. Grazzi mill-qalb lil kull min ħadem f’din in-niċċa u lil kull min ta donazzjonijiet biex din in-niċċa setgħet isir.
  • Nhar il-Ħadd 25 t’April, fl-10.00 am. ser issir laqgħa għall-parrini tal-Griżma tal-Isqof. Din il-laqgħa ser issir online.  Dettalji jintbagħatu iktar ‘il quddiem.

It-3 Ħadd tal-Għid

Newsletter April 2021

Newsletter Marzu 2021

Flimkien Marzu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *