Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2023

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA – Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2023

  • Nhar it-Tnejn, fis-6.30 p.m., il-Grupp Faraġ ser jorganizza quddiesa għal dawk li mietu f’dawn l-aħħar ħames xhur. Il-qraba tagħhom huma mistiedna.
  • Nhar l-Erbgħa, fiċ-Ċentru tal-Abbatini fil-5.00 p.m. issir il-laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani.
  • Nhar il-Ħamis ser isir nofs ta’ nhar irtir għat-Terzjarji Karmelitani fid-Dar tat-Talb Lunzjata, ir-Rabat. Nitilqu minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fid-9.00 a.m.  It-terzjarji li ser jattendu, jinkitbu fis-sagristija illum.
  • Nhar il-Ħamis niċċelebraw il-festa tal-Immakulata quddiem in-niċċa tal-Kunċizzjoni fi Triq il-Kanun. Fis-6.00 p.m. nitolbu bir-rużarju u l-Vestis Honoris u wara ssir quddiesa.  Dakinhar il-quddiesa tas-6.30 p.m. fil-Knisja Parrokkjali ma ssirx.
  • Nhar il-Ġimgħa hija s-Solennita’ tal-Immakulata Kunċizzjoni. Ħaġa sabiħa li nieħdu sehem fil-quddiesa.  Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ matul il-ġimgħa.
  • Nhar il-Ħadd, il-quddiesa tal-11.30 a.m. tkun bis-sehem tat-tfal u l-familji. Waqt il-quddiesa jitbierku l-Bambini li t-tfal iġibu magħhom.
  • Kull nhar ta’ Ġimgħa fi-3.00 p.m., fil-Kappella tal-Adorazzjoni tal-Knisja ta’ San Ġużepp, qed isir it-talb tal-Ħniena Divina.
  • Minn ħdejn il-bieb tistgħu tieħdu envelops li fihom nistgħu nagħmlu donazzjoni b’risq il-Kċina ta’ Marta immexxija mid-Djakonija Parroċċi li tipprovdi ikel għal persuni fil-bżonn. L-envelop bid-donazzjoni tistgħu ġġibuh il-knisja sa’ nhar il-Ħadd.
  • Infakkrukom fil-kalendarju tal-Avvent b’risq id-Dar tal-Kleru. Min għadu ma ħax kopja, fadal xi kopji ħdejn il-bieb.
  • Dawk li jixtiequ jġibu xi punsjetti biex narmaw il-knisja għall-Milied, napprezzaw ħafna.

Continue reading “Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2023”