Il-Ħadd 17 t’Ottubru 2021

  • Nhar it-Tlieta u nhar il-Ġimgħa, fiċ-Ċentru Parrokkjali, fis-7.00 p.m., ikomplu l-Katekeżi mill-Mixja Neokatekumenali.
  • Nhar il-Ġimgħa, fil-Knisja Parrokkjali, fis-7.30 p.m. ikompli l-Kors ta’ Formazzjoni għal dawk li jagħtu xi servizz fil-Parroċċa.
  • Nhar is-Sibt, fil-Knisja Parrokkjali, fis-7.15 p.m., fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-Kumitat Festi Esterni Santa Venera, ser issir Akkademja Mużiko-Letterarja organizzata mill-Kumitat tal-Festa bis-sehem tal-Banda Santa Venera.
  • Nhar il-Ħadd il-Quddiesa tal-11.30 a.m. tkun bis-sehem tat-tfal u l-familji. Il-familji li wliedhom jattendu l-katekiżmu ser jirċievu d-dettalji ta’ kif jirriżervaw post għall-familja tagħhom fil-knisja.
  • Nhar il-Ħadd hija l-Ġurnata Missjunarja. Il-ġabra li ssir waqt il-quddies kollu tkun b’risq il-Missjoni.  Fid-djar irċevejtu l-envelop tal-Missjoni.  Dan l-envelop jista’ jintbagħat direttament bil-posta fl-Uffiċċju Missjunarju jew iġġibuh il-knisja mhux aktar tard minn nhar il-Ħadd.
  • Dawk il-persuni li ma joħorġux minn djarhom u jixtiequ li nibdew inqarbnuhom fid-dar tagħhom, ikellmu lill-Kappillan. Importanti li dawn ikunu persuni li veru ma joħorġux mid-dar, mhux imorru kullimkien minbarra l-knisja.
  • Nifirħu lil tlett abbatini tal-Parroċċa tagħna: Matthew Azzopardi, Elia John Borg Bonaci u Neil Magro li ntgħażlu biex jagħtu servizz fil-Bażilka ta’ San Pietru fil-Vatikan.

Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena

Flimkien Ottubru 2021

Continue reading “Il-Ħadd 17 t’Ottubru 2021”