Il-Ħadd 26 ta’ Mejju 2024

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA  –  Il-Ħadd 26 ta’ Mejju 2024

  • Nhar it-Tnejn, fis-6.30 p.m., issir quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina, fejn it-tfal jinkitbu fil-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu. Wara l-quddiesa jkollhom il-party tal-Preċett.
  • Nhar l-Erbgħa, fis-6.30 p.m. issir quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina, fejn it-tfal jingħataw iċ-ċertifikat tal-Preċett.
  • Nhar il-Ħamis, it-Terzjarji Karmelitani ser jorganizzaw ħarġa għal Marsaxlokk. Nitilqu minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fid-9.00 a.m.  Ikollna quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pompeii u ikla f’restorant.  Min ġej, jibbukkja għand Isabelle Duncan jew Josette Zerafa.
  • Din il-ġimgħa niċċelebraw il-festa ta’ Corpus Domini b’dan il-programm:
  • Nhar l-Erbgħa ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30 a.m.
  • Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30 a.m. u tas-6.30 p.m.
  • Nhar il-Ġimgħa ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30 a.m. u fis-6.00 p.m.
  • Nhar is-Sibt ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8.30 a.m. u l-għasar fis-6.00 p.m.
  • Nhar il-Ħadd ikun hawn l-adorazzjoni fil-5.00 p.m. Fis-6.00 p.m. issir il-quddiesa ta’ Corpus Domini immexxija mill-Provinċjal u wara l-quddiesa toħroġ il-purċissjoni b’Ġesu’ Ewkaristija li tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq l-Imsida, Triq Misraħ il-Barrieri u Misraħ Santa Venera fejn fuq iz-zuntier tal-Knisja l-Qadima isir it-tiġdid tal-konsagrazzjoni tal-parroċċa lill-Qalb ta’ Ġesu’ u tingħata l-barka sagramentali.

Continue reading “Il-Ħadd 26 ta’ Mejju 2024”