Il-Ħadd 26 ta’ Ġunju 2022

  • Nhar l-Erbgħa 29 ta’ Ġunju hija s-Solennita’ ta’ San Pietru u San Pawl (l-Imnarja). Għalkemm m’hiex festa kmandata, tkun ħaġa sabiħa li nieħdu sehem fil-quddiesa.  Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ matul il-ġimgħa.
  • Nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Lulju hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tat-8.30 a.m. nitolbu bil-Litanija tal-Qalb ta’ Ġesu’ u wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-adorazzjoni.
  • Nhar is-Sibt 2 ta’ Lulju, fil-quddiesa tas-6.30 p.m. jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.
  • Ħdejn il-bieb tal-knisja hemm envelops li fihom nistgħu nagħmlu donazzjoni għall-festa titulari ta’ Santa Venera. L-envelops tistgħu ġġibuhom fis-sagristija jew tqegħduhom fil-kannestru tal-ġbir waqt il-ġabra li ssir fil-quddiesa.  Nirringrazzjawkom ħafna.

Continue reading “Il-Ħadd 26 ta’ Ġunju 2022”