Il-Ħadd 7 ta’ Marzu 2021

  • Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Marzu hija l-festa devota tar-Redentur. Fis-6.00 p.m. jkun hawn il-Via Sagra u wara l-quddiesa tas-6.30 p.m. isir mument ta’ talb dwar ir-raba’ misteru tat-tbatija.
  • Nhar il-Ħadd 14 ta’ Marzu, fl-10.00 a.m., ser issir laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jagħmlu l-ewwel tqarbina. Dettalji dwar il-laqgħa ser jintbagħtu lill-ġenituri matul din il-ġimgħa.
  • Il-Ġimgħa 19 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali, mit-8.30 a.m. sal-10.15 a.m. ser isir l-irtir tar-Randan. Min jixtieq jattendi, jkellem lill-Kappillan.
  • Hemm bżonn ħames persuni biex ikunu appostli fil-funzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka. Min jista’ joffri dan is-servizz, ikellem lill-Kappillan.

It-3 Ħadd tar-Randan

Ezercizzi tar-Randan 2021

Radju-Marija-Randan-2021-Leaflet

Newsletter Marzu 2021

Flimkien Marzu

Continue reading “Il-Ħadd 7 ta’ Marzu 2021”